image
  • Sankt Pauls Skole

Det private alternativ på Vestegnen

Billedet på sidehoved

Katolsk skole med værdier og holdninger.

Tryghed og trivsel er forudsætning for at fagligheden kan blomstre

 

Find os på Facebook  f  https://www.facebook.com/sanktpaulsskole/ 

Det private alternativ på Vestegnen

FASTEINDSAMLING 2017
Seneste sammentælling af de indsamlede beløb fra skolens klasser lyder på, at vi i alt har fået indsamlet næsten 12.000 kr. til fattige skolebørn i Myanmar.

Jeg vil gerne sige alle elever, forældre og lærere en STOR TAK for at bakke op om årets fasteindsamling. Rigtig mange af pengene er indkommet ved, at eleverne har arbejdet frivilligt med huslige opgaver hjemme og afleveret aflønningen til projektet, andre har lavet bilvask eller solgt kager i frikvartererne. Men alle har ydet en indsats!

De enkelte klasselærere har fået en opgørelse over, hvor meget hver enkelt klasse har indsamlet. 

Pengene overføres til Caritas Danmarks skoleindsamling https://caritas.dk/de-katolske-skolers-indsamling  

Med venlig hilsen

Skoleleder Tony Rossi Lundby


 

                             Traditioner

                          Trivsel