image
  • Sankt Pauls Skole

Det private alternativ på Vestegnen

Billedet på sidehoved

Katolsk skole med værdier og holdninger.

Tryghed og trivsel er forudsætning for at fagligheden kan blomstre

Det private alternativ på Vestegnen

Uge 39: Emneuge "Hjerte og Hjerne" i anledning af Astras Naturvidenskabsfestival.                                    

 

                             Traditioner

                          Trivsel