Velkommen til Sankt Pauls Skole

Sankt Pauls Skole er en katolsk skole med et bredt funderet humanistisk grundsyn. 

På Sankt Pauls Skole optages elever uanset hvilken konfession, de eller deres forældre måtte tilhøre eller ikke tilhøre.

Det er vores ambition at skabe rammen om et skoleforløb, hvor elevernes muligheder øges gennem såvel uddannelse som dannelse.

Skolegang handler ikke kun om at uddanne eleverne til arbejdsmarkedet, det handler i høj grad også om at blive dannet som menneske, at blive livsduelig. Eleverne skal lære, at de har et ansvar over for sig selv og andre mennesker samt den virkelighed de lever i.

Tryghed og trivsel er forudsætningen for at fagligheden kan blomstre. Derfor ønsker vi glade og trygge elever, der oplever at deres skolegang er meningsfuld og præget af engagement, gode oplevelser og masser af udfordringer – afpasset til den enkeltes forudsætninger.

Den enkelte elev skal lære sine stærke og svage sider at kende for virkelig at kunne stole på sig selv, samt lære hvordan han/hun erhverver sig viden fremover, og hvad denne viden kan/skal bruges til videre i livet.

Det er endvidere vores ambition at skabe gode rammer for elevernes faglige, innovative og kreative udvikling for at gøre dem parate til at virke i en kompleks verden, i konstant forandring.

Vi ser det som vores opgave, i undervisningen, og i alt socialt samvær, at vise det enkelte barn omsorg og respekt.

Når eleverne forlader skolen efter endt grundskoleforløb, skulle de gerne have fået rigtig mange valgmuligheder både med hensyn til videregående uddannelser men også med henblik på livet uden for skolen. Med andre ord, vi ønsker at sende vores store elever videre med såvel gode faglige som menneskelige karakterer.

Vi ønsker et skolefællesskab, hvor alle tager hensyn til – og ansvar for – hinanden. Gennem fællesskabet ønsker vi at vore elever lærer at tage stilling til forskellige faglige og sociale problemstillinger samt efterfølgende at træffe beslutninger, der er etisk (teori) og moralsk (praksis) rigtige.

Via tydelige spilleregler arbejder skolens motiverede og engagerede lærere og pædagoger for at vore ambitioner med eleverne kan virkeliggøres. Det er helt afgørende, at det sker i et tæt samarbejde med elevernes forældre, således at skole og hjem i fællesskab giver det enkelte barn den bedst mulige baggrund for udvikling og glæde ved livet. Vi voksne må være os bevidste, at vi gennem eksemplets magt er vigtige forbilleder for eleverne.

Velkommen til Sankt Pauls Skole!

Skoleleder Tony Rossi Lundby