Velkommen til Sankt Pauls Skole

Sankt Pauls Skole er en katolsk privatskole med et humanistisk grundsyn. 

Vi optager elever uanset hvilken tro, de eller deres forældre måtte tilhøre eller ikke tilhøre.

Tryghed og trivsel er forudsætningen for at fagligheden kan blomstre. Vi ønsker glade og trygge elever, der oplever at deres skolegang er meningsfuld og præget af engagement, gode oplevelser og masser af udfordringer – afpasset til den enkeltes forudsætninger.

Skolegang handler ikke kun om at uddanne eleverne til arbejdsmarkedet, det handler i høj grad også om at blive dannet som menneske, at blive livsduelig. Eleverne skal derfor også lære, at de har et ansvar over for sig selv og andre mennesker samt den virkelighed de lever i.

Vi ønsker et skolefællesskab, hvor alle tager hensyn til – og ansvar for – hinanden. Gennem fællesskabet ønsker vi at vore elever lærer at tage stilling til forskellige faglige og sociale problemstillinger. Vi ønsker også at eleverne lærer at træffe beslutninger, der er etisk og moralsk rigtige.

Via tydelige spilleregler arbejder skolens motiverede og engagerede lærere og pædagoger for at vore ambitioner med eleverne kan virkeliggøres.

Det er helt afgørende, at det sker i et tæt samarbejde med elevernes forældre, således at skole og hjem i fællesskab giver det enkelte barn den bedst mulige baggrund for udvikling og glæde ved livet. Vi voksne må være os bevidste, at vi gennem eksemplets magt er vigtige forbilleder for eleverne.

Velkommen til Sankt Pauls Skole

Skoleleder Tony Rossi Lundby