Om den katolske skole - og lidt om dannelsesrejse til Rom

Indledning

Sankt Pauls Skole er sogneskole til den katolske menighed og sognekirke Sankt Pauls Kirke/Sogn.

Selvom skolen er en katolsk skole, er der hverken krav om at eleverne skal være døbte eller at familierne har et bestemt konfessionelt tilhørsforhold. Således kan alle optages på skolen. Skolen er således ikke en ”kirkeskole”. Vi forventer dog, at forældrene kan stå inde for skolens formulerede værdigrundlag samt, at man har en positiv indstilling til skolens kristne grundholdning og støtter eller respekterer skolens bestræbelser for at give eleverne en kristen opdragelse, som det er udtrykt i skolens målsætning.

At drive en katolske skole skal dybest set forstås som et ønske om at skabe et humanistisk projekt, forankret i en lang og rig kristen tradition. Eleverne på Sankt Pauls Skole skal kunne udvikle deres evner, lyst og vilje til at bruge deres egne færdigheder til gavn for sig selv, andre mennesker og verden.

 

Tvær-kirkeligt samarbejde

Vi arbejder sammen med de lokale folkekirker (Høje Taastrup Kirke/Landsbykirken og Rønnevangskirken). I løbet af skolåret en række begivenheder af religiøs og eksistentiel betydning. Blandt andet en række økumeniske (fælleskirkelige) gudstjenester, hvor sognepræsten fra Rønnevangskirken deltager sammen med sognepræsten fra Sankt Pauls Kirke.

Skolemesser

Der er skolemesse for de katolske elever én gang om måneden. I foråret har vi fasteindsamling til fordel for nødlidende mennesker rundt om i verden.

Vi indleder hver skoledag med en morgensamling, hvor vi synger en salme, vise eller sang og slutter af med at bede Fader Vor.

Retræte for de katolske elever i udskolingen

En gang om året tilbyder vi de katolske elever i 7.-9. klasse en retræte, dvs. en mulighed for at trække sig væk eller tilbage fra den normale skolehverdag for at være i stille og rolige omgivelser, hvor der gives mulighed for at fordybe sig i et trosemne. Det kunne fx være ”kald”.


Dannelsesrejse til Rom

Skolens bestyrelse vedtog i 2014, at skabe en ny tradition, nemlig at skolens elever på 8. klassetrin fremover sendes af sted på en obligatorisk dannelsesrejse til Rom.

Begrebet dannelsesrejser kendes fra 1800-tallet, hvor det var meget almindeligt at foretage dannelsesrejser. Fx har H.C. Andersen, Eckersberg, Thorvaldsen rejst til Rom på dannelsesrejse.

Dannelsesrejsen har til formål at udvikle personligheden. Man rejser ud i verden for at opnå større kulturel indsigt og forståelse, således at man kan vende hjem med en form for gevinst: I mødet med det fremmede, er det vort mål, at elevernes udsyn og forståelsen for kulturelle forskelle vokser, at fordomme nedbrydes.

Eleverne kommer til at opleve det italienske sprog, madkultur, kultur generelt, arkitektur, historie samt verdenskunst fra forskellige tidsperioder som gotikken, renæssancen og barokken.

To små historier (fra september 2015) der meget fint viser noget om hvordan den dannelse forældre og skole i samarbejde giver eleverne, udmønter sig i dagligdagen:

1)      En dame i en bybus i Rom spurgte interesseret om, hvor vi kom fra, og hvor gamle eleverne var. Da hun hørte svaret, sagde hun imponeret: ”Hvordan bærer I jer ad med at få dem til at være så fornuftige og dannede?”

2)      Hotellets ejer udbrød spontant ved vores afrejse: ”Kære Gud, giv os flere af den slags skolegrupper.  

Alle eleverne på skolens 8. klassetrin rejser på dannelsesrejse til Rom