image
  • Sankt Pauls Skole

Det private alternativ på Vestegnen

Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

  • Samlet elevtal pr. 05-09-2014:  241
  • Samlet elevtal pr. 05-09-2015:  242 elever
  • Samlet elevtal pr. 05-09-2016:  242 elever

 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal


 

Gennemsnitlig klassekvotient

  • Indskolingen (0.-2. klasse):  24,0 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 24,0 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse):   24,0 elever pr. klasse

 

 

Karaktergennemsnit

  Se karaktergennemsnit på undervisningsministeriets hjemmeside
  Se karakterfordeling på undervisningsministeriets hjemmeside
 

Antal lærere

Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-08-2015:  15

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger: 14