Indskrivning

Hvem kan optages på skolen?

Selvom skolen er en kristen-katolsk skole, er der hverken krav om at eleverne skal være døbte eller at familierne har et bestemt konfessionelt tilhørsforhold. Således kan alle optages på skolen. Vi forventer dog at forældrene kan stå inde for skolens formulerede værdigrundlag samt at man har en positiv indstilling til skolens kristne grundholdning og støtter eller respekterer skolens bestræbelser for at give eleverne en kristen opdragelse, som det er udtrykt i skolens målsætning.

Hvordan gør du?

Ved henvendelse til skolen, skriver vi kommende børnehaveklasseelever op på en åben liste. To år før skolestart i løbet af august, dannes klassen ud fra følgende kriterier:

  1. Katolske søskende på skolen
  2. Søskende på skolen
  3. Katolikker
  4. Kønssortering
  5. Indskrivningstidspunkt

Der opkræves et engangsbeløb for indskrivning på den åbne liste. Det er et tilmeldingsgebyr til den åbne liste, og altså ikke ensbetydende med, at eleven er sikret en plads på Sankt Pauls Skole.

I tilfælde at at vi ikke kan tilbyde eleven plads i første omgang, tilbydes eleven en plads på ventelisten til pågældende årgang. Der opkræves et årligt ventelistegebyr, til administrationsudgifter.

Dem der får tilbud om indmeldelse opkræves et indmeldelsesgebyr, og året før skolestart afholdes et orienteringsmøde, hvor man efterfølgende bekræfter pladsen bl.a ved at forud indbetale skolepengene for den måned hvor eleven starter. Beløbet bliver modregnet den første skolemåned, og altså ikke tilbagebetalt såfremt eleven alligevel ikke starter på Sankt Pauls Skole.

Øvrige klassetrin

Indskrivning og indmeldelse på øvrige klassetrin foregår ved telefonisk henvendelse til kontoret eller pr. mail til [email protected], hvor barnet bliver skrevet på venteliste ud fra samme kriterier som ved børnehaveklassen, og opkrævet et ventelistegebyr. Når der er en ledig plads vil den første på listen få tilbud om pladsen og indkaldt til en samtale med skolelederen.

Udmeldelse

Skal en elev udmeldes midt i skoleåret, skal dette ske med én måneds varsel til den 1. i måneden. Udmeldelsesblanket kan rekvireres/afhentes på skolens kontor.

Nedenfor finder du de forskellige satser gældende fra 2017

Indskrivningsgebyr:

Kr. 400,-

Ventelistegebyr:

kr. 200,-

Klik her for ventelisteblanket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du fået tilbudt en plads så vil du få fremsendt en indmeldelsesblanket

Indmeldelsesgebyr

kr. 1200,-