Betaling

Betalingen er pr. måned i 11 måneder, juli måned er betalingsfri. Det er et krav at man tilmelder betalingen til betalingsservice via Nets.

Skolepenge

1. barn     kr. 1275

2. barn     kr. 1120

3. barn     kr.  990

4. og flere gratis

 

SFO Solstrålen

1. barn     kr. 1160

2. barn     kr. 1020

3. og flere gratis

Det er muligt at "købe" løse timer i Solstrålen, hvis behovet melder sig, for 50 kr. pr. påbegyndt time. Det skal dog aftales med lederen af Solstrålen, inden man sender sit barn i Solstrålen.

 

Udmeldelse

Skal en elev udmeldes midt i skoleåret, skal dette ske med én måneds varsel til den 1. i måneden. Udmeldelsesblanket kan rekvireres/afhentes på skolens kontor.