Tilskud til skolepenge og SFO betaling

Det er muligt at søge om tilskud til nedsættelse af skolepenge og SFO for et skoleår. Ansøgningsskemaet offtentliggøres en gang årligt på forældreintra  eller kan rekvireres på skolens kontor.

Befordringstilskud

Tilskud til befordring mellem skolen og hjemmet udbetales efter gældende regler. Ansøgningsskemaet udsendes af skolen en gang årligt eller kan rekvireres på skolens kontor. Ordningen administreres på følgende måde:

Forældrene sørger selv for barnets transport, som skal foregå med offentlige transportmidler. Husk at gemme stam-/værdikort, ved rejsekort er det en udskrift fra kontoen, som dokumentation. Såfremt eleven er berettiget til tilskud, vil udbetalingen ske ved skoleårets afslutning i juni.