Solstrålen

 

Skolen har en SFO som vi kalder Solstrålen, det er et tilbud for elever i børnehaveklassen til og med 3. klasse. Her forsøger vi at skabe en tryg, rar og sammenhængende hverdag med tilbud om leg og andre aktiviteter både inden- og udendørs.

Solstrålen er åben på alle skoledage mellem 12:45 og 17:00. Solstrålen holder lukket i samtlige af skoleferierne dog kun 3 uger i skolens sommerferie. Sommerferien 2018 er det ugerne 29, 30 og 31. Nye børnehaveklasseelever kan først benytte SFO'en fra uge 32, da de først er indmeldt på skolen fra 1. august.

Betalingen for Solstrålen foretages over 11 rater sammen med skolepengene. 

For betaling dette skoleår kig under fanebladet > Optagelse > Skolepenge

Udmeldelse skal ske med én måneds varsel til den 1. i måneden.