Samværsregler

Generelt

Hjemmet har en meget stor indflydelse på elevernes indstilling til skolen. Det er derfor af største betydning, at man fra hjemmets side er indstillet på et positivt samarbejde med skolen, og at man støtter skolens bestræbelser på, at eleverne skal have mest muligt ud af deres skolegang.

Skolen skaber rammerne og retningslinjerne for elevernes tilværelse på skolen, så deres holdning til skolearbejdet og til fællesskabet med kammerater og lærere bliver positivt. Det er vigtigt, at forældrene – overfor barnet – altid bakker skolen og dens personale op.

Eventuelle uenigheder søges løst uden at man overfor eleven antyder uenighed.

 

Samvær

Den overordnede regel lyder således: Du skal være over for andre, som du ønsker, at andre skal være over for dig.

Eleven skal vise hensyn og udvise respekt over for andre og andres ting.

Eleven skal bidrage med en positiv, engageret og ansvarlig indstilling til fællesskabet.

Eleven skal respektere andres forskelligheder.

Eleven skal tale på en passende måde, som ikke støder eller sårer andre og lytte, når andre taler.

 

Omgangstone

På Sankt Pauls Skole forventer vi:

At alle taler med og til hinanden på en fornuftig, respektfuld og hensynsfuld måde. Det gælder elever til elever, elever til voksne og omvendt.

At alle henvendelser og samtaler med og til voksne på skolen, sker på en respektfuld, velovervejet og høflig måde. Når eleverne er i skole er de så at sige på arbejde, og derfor benytter alle sig af en formel sprogkode, hvor man taler høfligt og udelader grimt sprogbrug. Vi er naturligvis bevidste om, at der findes en mere uformel sprogkode, som børn og unge ofte benytter sig af, når de er sammen alene, enten i leg, sportsklubber eller i fritiden, men vi forventer, at eleverne skal kunne vide hvornår de skal benytte en formel sprogkode (ligesom når man fx er på besøg hos sine bedsteforældre).