Eksternt tilsyn 

Forældrene skal føre tilsyn med:

 • Undervisningens kvalitet, herunder om skolens mål for undervisningen lever op til de krav, der gælder
 • Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
 • Om forholdet mellem eleverne og mellem lærere og elever følger skolens normer

Forældrenes tilsyn med skolen udøves ved:

 • Deltagelse i skolens liv
 • Klasseforældremøder, hvor årsplaner for de enkelte fag offentliggøres på forældreintra inden mødet
 • Skole-/hjemsamtaler
 • Skolens årsberetning
 • Ved deltagelse i skolens årsmøder
 • Følge med i børnenes daglige skolegang
 • Ved besøg på skolen i eget barns klasse i undervisningstiden. Skulle forældre have et ønske om at opleve undervisningen i eget barns klasse, skal dette på forhånd aftales med skolen.

Certificeret tilsynsførende

 • Skolen er underlagt tilsyn, som skal vurdere, om undervisningen står mål med, hvad der kræves i Folkeskolen. Den tilsynsførende afgiver en gang om året sin erklæring til årsmødet og skolens bestyrelse
 • Den tilsynsførende er valgt af forældrekredsen på årsmødet
 • Tilsyn føres endvidere ved, at FP prøverne er underlagt ekstern censur

Skolens forældrevalgte tilsynsførende er Jette Hansen.

 

 

 

Se mere omkring dette på UVM

 

Evaluering fra STUK vedr. tematisk tilsyn i efteråret 2017: STUK 

 

 

Tilsynsrapporter:

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13