Læseplaner

Sankt Pauls Skole tilbyder en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolens læseplaner har deres udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende læseplaner – ”Fælles Mål”. Disse gør rede for omfanget af undervisningen og for fagenes formål. Vores egne årsplaner beskriver undervisningen på Sankt Pauls Skole.


Prøver

Prøverne på Sankt Pauls Skole følger de samme regler, som gælder for folkeskolen.

 

Fælles mål

Årsplaner

 

Folkeskolens prøver