Vores skoletilbud

  •   Det faglige

          

Vi dyrker fagligheden på alle niveauer og løfter den enkelte elev via differentieret undervisning. Vores elever er med til at tage ansvar for egen læring. Den naturlige respekt lærere og elever imellem sikrer, at ro i klassen hos os er reglen og ikke undtagelsen. Vi rummer alle slags kompetencer, men er ikke et specialtilbud. Den enkeltes udvikling sker altid med respekt for fællesskabet. Vi mener, at man for at udvikle sig fagligt er nødt til at trives og have en tryg skolegang. Vi vægter kvalitet i undervisningen frem for kvantitet, eksempelvis har 0. klasse en skoledag fra 08:00-12:45. 

 

  •   Det sociale

 

Vi har et trygt og inkluderende miljø med plads til forskellighed på tværs af evner, alder og kulturer. Vi dyrker dannelsen og den gode tone som fundamentet for de gode relationer. Og vi har en nul-tolerance i forhold til mobning.

 

  •   De fysiske rammer

    

Vi har en intim og overskuelig skole i ét plan, som er velholdt og ren. Klasselokalerne er lyse og udstyret med LED Interaktive Multitouch Skærme i alle klasser. Vi har veludstyrede faglokaler og en dejlig gymnastiksal, som ud over idrætsundervisning også danner en naturlig ramme for fællessamlinger m.m. Skolen ligger i grønne omgivelser og råder over store udearealer, som anvendes til både læring og leg.

     

  • Pris og praktiske forhold

Skolen er centralt beliggende i forhold til bus og S-tog og regionaltog *). Vi har én klasse på hvert klassetrin og optager løbende nye elever (når der er ledige pladser).

Prismæssigt ligger vi under eller på niveau med andre privatskoler i området og tilbyder også en skolefritidsordning/SFO

Skolepenge: se skolens hjemmeside under fanebladet > Optagelse > Skolepenge

 

          *)         Hvis man skal møde på skolen kl. 08:00

  

 

Bus/S-tog/tog

Fra Høje Taastrup St.

7 min. gang

Fra Ishøj St.

40 min.

Fra Greve

45 min.

Fra Sengeløse Hallen

30 – 45 min.

Fra Albertslund/Vridsløse

25 min.

Fra Hedehusene St.

20-25 min.

Fra Roskilde

30 min.

Fra Herstedøster

45 min